Overzicht per ministerie

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK)

Ministerie van Financiën (FIN)

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW)

Ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV)

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV)

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)