Overzicht per ministerie

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)

Ministerie van Economische Zaken (EZ)

Ministerie van Financiƫn (FIN)

Ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM)

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)

Ministerie van Veiligheid en Justitie (VenJ)

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)